SCG 100 Years  
SCG 
  Businesses
Home > SCG Businesses > SCG Paper
SCG Paper
Tổng quan

SCG tham gia vào ngành giấy từ năm 1975. Hiện nay, Công Ty SCG Paper là nhà sản xuất các sản phẩm về giấy và sản phẩm bao bì lớn nhất của Thái Lan và là một trong những tập đòan lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm có bột giấy, giấy in ấn - giấy viết, giấy bao bì và thùng các tông. Các sản phẩm giấy của SCG được đón nhận rộng rãi trong cả thị trường nội địa và thị trường quốc tế về những tiêu chuẩn chất lượng của thế giới..

Công ty cũng cam kết với Công nghiệp lâm sản của hội đồng doanh nghiệp thế giới vì sự phát triển bền vững (WBCSD) nhằm bảo tồn môi trường. Bên cạnh đó, SCG Paper là doanh nghiệp đầu tiên ở Thái Lan được cấp chứng chỉ “FM” (Quản lý rừng) và “CoC” (Chain-of-lưu ký) theo tiêu chuẩn FSC (Forest Stewardship Council) trong quản lý rừng, sản xuất bột giấy và sản xuất giấy


SCG Paper Thông tin tài chính hợp nhất

  2011 2010 2009 2008 2007
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRIỆU BAHT)
Tài sản ngắn hạn * 16,963 16,088 13,121 14,010 14,334
Tổng tài sản 52,534 50,127 47,942 51,089 46,454
Tổng nợ 20,007 19,957 19,780 23,683 20,372
Vốn chủ sở hữu theo lãi suất danh nghĩa 32,527 30,170 28,162 27,406 26,082
BÁO CÁO THU NHẬP ( TRIỆU BAHT)
Doanh thu ròng 54,839 51,714 42,729 47,110 43,890
Chi phí 50,461 46,972 39,740 44,909 40,514
Lợi nhuận hoạt động trước các khoản mục bất thường ** 3,331 3,490 2,286 1,658 2,353
Lợi nhuận ròng *** 3,331 3,490 2,286 1,658 2,353
EBITDA **** 8,811 9,129 7,901 6,660 7,943

* Các con số cho năm 2010 được trình bày lại cho mục đích so sánh với năm 2011.
** Lợi nhuận trước khi bán các khoản đầu tư, trợ cấp về khả năng giảm các khoản đầu tư và những người khác - net chi phí thuế thu nhập.
*** Lợi nhuận trong năm do chủ sở hữu của cha mẹ.
**** Lợi nhuận trước chi phí tài chính, khấu hao, chi phí thuế thu nhập và giá trị khấu hao, bao gồm cổ tức từ các công ty liên kết.

 

Các sản phẩm chính và công suất sản xuất hàng năm (tại Thái Lan và các nước)
 
Giấy bao bì 1,880,000 tấn
Thùng các tông 741,000 tấn
Giấy in ấn & Giấy viết 570,000 tấn
Bột giấy 430,000 tấn

 


Các công ty chính
 
Tên Sản phẩm / Dịch vụ Tổng cổ phần
trực tiếp/Gián
tiếp (%)
điện thoại
SCG Paper Public Company Limited Holding company and bleached pulp 98 66-2586-3333
Thai Paper Co., Ltd. Printing and writing paper 98 66-2586-3333
Thai Union Paper Public Company Limited Printing and writing paper 98 66-2754-2100-10
Siam Kraft Industry Co., Ltd. Kraft paper 98 66-2586-3333
Thai Kraft Paper Industry Co., Ltd. Kraft paper 98 66-2586-3333
United Pulp & Paper Co., Inc. Kraft paper 98 (632) 870-0100
Thai Union Paper Industry Co., Ltd. Gypsum board paper and duplex 98 66-2586-3333
Siam Cellulose Co., Ltd. Bleached pulp 98 66-2586-3333
InfoZafe Co., Ltd. Shredding business 98 66-2586-3333
The Siam Pulp & Paper Holding Co., Ltd. Holding company 98 66-2586-3333
The Siam Forestry Co., Ltd. Forestry 98 66-2586-3333
Panas Nimit Co., Ltd. Forestry 98 66-2586-3333
Thai Panason Co., Ltd. Forestry 98 66-2586-3333
Thai Panadorn Co., Ltd. Forestry 98 66-2586-3333
Thai Panaram Co., Ltd. Forestry 98 66-2586-3333
Suanpa Rungsaris Co., Ltd. Forestry 98 66-2586-3333
Siam Panawes Co., Ltd. Forestry 98 66-2586-3333
Thai Panaboon Co., Ltd. Forestry 98 66-2586-3333
Thai Wanabhum Co., Ltd. Forestry 98 66-2586-3333
Phoenix Pulp & Paper Public Company Limited Bleached pulp and Printing & writing paper 98 66-2586-3333
Phoenix Utilities Company Limited Utilities 98 66-2586-3333
Thai Cane Paper Public Company Limited Kraft paper 85 66-2440-0707
Thai Container Group Co., Ltd. Corrugated boxes 69 66-2586-5991
Thai Containers Songkhla (1994) Co., Ltd. Corrugated boxes 69 66-2586-3333
Thai Containers Khonkaen Co., Ltd. Corrugated boxes 69 66-2586-3333
Thai Containers Rayong Co., Ltd. Corrugated boxes 69 66-2586-3333
Thai Containers Saraburi Co., Ltd. Corrugated boxes 69 66-3625-1724-8
Thai Containers (TCC) Co., Ltd. Corrugated boxes 69 66-3720-8568-70
Vina Kraft Paper Co., Ltd. Kraft paper 69 (848) 268-0240-2
TCG Rengo Subang (M) Sdn. Bhd. Corrugated boxes 69 (603) 5636-3610 Ext 220
TCG Rengo (S) Limited Corrugated boxes 69 (65) 6661-7325
Thai British Security Printing Public Company Limited Securities document 49 66-2754-2650-8
Thai British Depost Co., Ltd. Digital printing 25 66-2754-2650-8
Siam Toppan Packaging Co., Ltd. Offset-print cartons 48 66-2709-3110-7
P&H Holdings Corporation Holding company 39 (632) 870-0100

 


Tình hình hoạt động
 

Nửa đầu năm 2011, nền kinh tế của các nước trong khu vực, bao gồm Thái Lan, tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên suy thoái kinh tế ở Châu Âu, sự suy giảm kinh tế kéo dài tại Hoa Kỳ, cùng trận lụt lịch sử đã gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ nền kinh tế của Thái Lan.

Doanh thu bán hàng của SCG Paper đạt mức 54.839 triệu Baht, tăng 6% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao EBITDA đạt 8.811 triệu Baht, giảm 3% so với năm 2010. Lợi nhuận trong năm 3.331 triệu Baht, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước đó.

 • Dây chuyền kinh doanh: Giấy đóng bao bì và Hộp giấy lót làn sóng: Tổng doanh số bán tăng 3% so với năm 2010 do nhu cầu đóng bao bì nội địa tăng đặc biệt là trong ngành thực phẩm và sản xuất tiêu dùng, ngoài ra doanh số bán hàng từ các nhà máy tại Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên, lũ lụt gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều ngành công nghiệp, khiến nhu cầu giấy đóng bao bì giảm xuống trong quý IV.

 • Dây chuyền kinh doanh: Bột giấy, Giấy in và Giấy viết: Tổng doanh số bán không thay đổi so với năm 2010 trong khi giá trung bình giảm 1%. Chi phí sản xuất cao hơn, ảnh hưởng từ trận lụt tới các nhà xuất bản và do đó, ảnh hưởng tới lượng cầu sản phẩm trong khoảng cuối năm 2011. Giá bột giấy sợi ngắn trong khu vực giảm trong nửa sau năm 2011, tin từ nhà máy mới đi hoạt động tại Trung Quốc cũng như các nhà máy khác trong khối ASEAN.

 


Phát triển cơ cấu tổ chức
 
 Phát triển hoạt động kinh doanh
 • Tập trung hướng tới mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp sản xuất giấy và bao bì đóng gói trong khối ASEAN, đầu tư mở rộng kinh doanh tại các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia, và Singapore. Trong năm 2011, doanh nghiệp đã thu mua Công ty TNHH Chuyên đóng gói bao bì Alcamax tại Vietnam (Alcamax Packaging Co., Ltd.,) – đây là nhà sản xuất bao bì đóng gói hàng đầu Việt Nam. Hoạt động thu mua này đã khiến SCG Paper được xếp hạng 3 trong danh mục các nhà sản xuất giấy bao bì lót làn sóng tại Việt Nam.
 
 Phát triển Nhân lực
 • Tổ chức nhiều chương trình củng cố năng lực nhân sự ở mọi cấp độ theo đúng chiến lược phát triển của tập đoàn nhằm đảm bảo duy trì tính xuất sắc của doanh nghiệp.
 • Khai thác văn hóa cùng chia sẻ kiến thức và học hỏi lẫn nhau giữa các nhóm làm việc và đồng thời nhấn mạnh tính cởi mở và lòng can đảm để chia sẻ những ý tưởng mới trong công việc.
 • Xác định tầm quan trọng của môi trường đa văn hóa trong các văn phòng đại diện ở ngoài cũng như tính đa dạng của các nhân viên tại trụ sở Thái Lan.
 • Thúc đẩy một văn hóa và ý thức về an toàn lao động cho các nhân viên và mọi bên liên quan, tập trung vào thành tích công tác, tính lành mạnh và các mối quan hệ tốt giữa các nhân viên với nhau.
 
 Phát triển khả năng sáng tạo
 • Phát triển doanh số bán các Sản phẩm giá trị gia tăng cao và các sản phẩm Sinh thái nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng và tạo ra giá trị cho khách hàng. Doanh nghiệp cũng khuyến khích đổi mới sản phẩm và dịch vụ không ngừng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của mình.
 • Phát triển sản phẩm thùng Carton xanh, một loại thùng chứa thân thiện với môi trường, sử dụng ít giấy trong khi vẫn duy trì sức bền, như vậy đồng nghĩa với ít tiêu thụ bột giấy và chặt cây. Sản phẩm này đáp ứng nhu cầu của các khách hàng quan tâm tới môi trường cũng như các khách hàng nói chung với nhu cầu về sản phẩm thùng chứa nhẹ.
 • Trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Thái Lan được chứng nhận ‘FM’ (Forest Management - Quản lý tài nguyên Rừng) và ‘CoC’ (Chain-of-Custody – Chuỗi hành trình sản phẩm) theo quy chuẩn về quản lý tài nguyên rừng, sản xuất bột giấy và sản xuất giấy của Hội Đồng Quản lý Tài nguyên Rừng FSC.
 • Trở thành doanh nghiệp đóng bao bì giấy đầu tiên của Thái Lan được chứng nhận ‘FSC Recycled’ dành cho thành tựu phát triển lớp phủ ngoài của giấy đóng bao bì TTF được sản xuất từ 100% bột giấy tái chế. Chứng nhận này cho thấy sản phẩm được sản xuất từ ít nhất 85% vật liệu tái chế đã qua sử dụng.
 
Sustainable Phát triển bền vững trong các hoạt động kinh doanh
 • Nhấn mạnh quy trình thân thiện với môi trường trong đó giảm nguyên liệu và nguồ lực thô trong sản xuất. Doanh nghiệp tập trung vào việc tối ưu hóa từng nguyên liệu, bắt đầu từ việc thu thập và phân loại giấy thải để có thể sử dụng như nguyên lieu sản xuất, cũng như xử lý nước thải, hóa chất, và các vật liệu khác để tái sử dụng trong quy trình sản xuất do đó giảm thiểu chất thải trong sản xuất.
 • Hoạt động theo khái niệm phát triển bền vững với nhận thức về việc cân bằng và thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội và moi trường, và tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan. Trong năm 2011, SCG Paper đã tổ chức nhiều dự án chủ đạo nhằm thúc đẩy sự tham gia của các cộng đồng như:
 • Chiến dịch The Shred2Share#3 với chủ đề chính là ‘Biến điều Bí mật thành Tình yêu’ được thực hiện bởi công ty TNHH InfoZafe (InfoZafe Co., Ltd.) hợp tác với 55 đối tác kinh doanh khác. Trong đó, chủ đạo là hoạt động quyên góp các dụng cụ học tập, thiết bị đào tạo nghề và các yếu phẩm khác cho 7 trường học của tỉnh Kanchanaburi.
 • Chương trình Đọc Xanh-Viết Xanh với chủ đề “Truyện ngắn” được tổ chức hướng tới các độc giả muốn trở thành nhà văn. Trong đó chủ đạo là hoạt động đào tạo theo nhiều chủ đề, được hướng dẫn bởi các giáo sư và các nhà văn.
 • Chương trình ‘SCG Paper Green Academy #4’ (Học Viện xanh SCG Paper số 4) bồi dưỡng thanh thiếu niên địa phương trong các cộng đồng lân cận với các kỹ năng mềm, kiến thức và nhận thực về bảo vệ môi trường cũng như xây dựng mạng lưới các thanh thiếu niên cho các hoạt động kéo dài. Chương trình này đã đặt nền móng vững chắc cho định hướng kinh tế, xã hội và môi trường cũng như phát triển bền vững. Trong năm 2011, SCG Paper đã xúc tiến hoạt động tái chế giấy và phân loại giấy thải để tăng thêm giá trị sản phẩm. Có khoảng 400 thanh thiếu niên địa phương tại các Khu tổ hợp Ban Pong Complex, Wang Sala Complex, Công ty TNHH Bột Giấy và Giấy Phoenix (Phoenix Pulp and Paper Public Company Limited), Công ty TNHH giấy Thái Lan (Thai Union Paper Public Company Limited), Công ty TNHH Thai Cane Paper Public Company Limited – tỉnh Kanchanaburi và Prachinburi, và Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Hộp giấy Thái Lan (Thai Containers Group Co., Ltd.) – nhà máy Ratchaburi đã tham dự trại thanh thiếu niên hồi tháng 10 năm 2011 tổ chức ở Cha-am, tỉnh Phetchaburi.