หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงปูนรักษ์ชุมชน โดยเอสซีจี ซิเมนต์ และปูนซีเมนต์นครหลวง จัดอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุก เพื่อสระบุรีปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

วันที่ : 30 สิงหาคม 2554


  ถาวร พรหมมีชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Green Truck” ภายใต้การร่วมมือของกลุ่ม “โรงปูนรักษ์ชุมชน” โดยเอสซีจี ซิเมนต์ ปูนซีเมนต์นครหลวง และสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เพื่ออบรมเสริมสร้างทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้าของเอสซีจี ซิเมนต์ และปูนซีเมนต์นครหลวง สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมพัฒนาศักยภาพและทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กลุ่ม “โรงปูนรักษ์ชุมชน” เป็นความร่วมมือของเอสซีจี ซิเมนต์ ปูนซีเมนต์นครหลวง และสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีสามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
 
  ย้อนกลับ