หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์มาตรวิทยา เอสซีจี ซิเมนต์ รับมอบใบรับรอง มอก.17025

วันที่ : 5 มีนาคม 2553


 

นายชนะ ภูมี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีไอ แพลนท์เซอร์วิสเซส จำกัด และ นายบุญรัตน์ ศศิวงศ์ (ซ้าย) ผู้จัดการศูนย์มาตรวิทยา ในบริษัท เอสซีไอ แพลนท์เซอร์วิสเซส จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์ รับมอบ มอก.17025 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ CALIBRATION No. 0164 และห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม TESTING No. 0269 จากนางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อรับรองมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบ

ศูนย์มาตรวิทยา เป็นหน่วยงานในบริษัท เอสซีไอ แพลนท์เซอร์วิสเซส จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์ ดำเนินธุรกิจให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง ตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน

 
  ย้อนกลับ