หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

SCG Logistics เดินหน้าดันธุรกิจโต 20 % ทะลุหมื่นล้านในปีนี้ ชูกลยุทธ์เชื่อมโยงระบบขนส่งของลูกค้า พร้อมขยายเครือข่ายรองรับธุรกิจในอาเซียน

วันที่ : 7 มีนาคม 2551


 


บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในธุรกิจ จัดจำหน่าย เครือซิเมนต์ไทย (SCG Distribution) ผู้นำธุรกิจกระจายสินค้ารายใหญ่ของประเทศ ประกาศเดินหน้าผลักดันธุรกิจเติบโตอีก 20% ตั้งเป้ายอดขาย 10,000 ล้านบาทภายในสิ้นปี ด้วยกลยุทธ์เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของลูกค้าทั้งในและนอกเครือซิเมนต์ไทย (SCG) และขยายเครือข่ายเพื่อรองรับลูกค้าในอาเซียน พร้อมปรับกลยุทธ์ Branding ใช้ชื่อ SCG Logistics แทนซิเมนต์ไทยโลจิสติกส์ หรือ CTL เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน Branding ของเครือซิเมนต์ไทย (SCG)

ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจจัดจำหน่าย เครือซิเมนต์ไทย (SCG Distribution) เปิดเผยว่า “สถานการณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ในปีที่ผ่านมา ยังคงทรงตัว เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว เพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ SCG Logistics จึงได้วางกลยุทธ์โดยเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารด้านโลจิสติกส์ ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบขนส่งของลูกค้าทั้งในและนอกเครือซิเมนต์ไทย (SCG) และการขยายเครือข่ายเพื่อรองรับธุรกิจ SCG และลูกค้าในอาเซียน เราเชื่อมั่นว่า ด้วยเทคโนโลยีและการวางระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเครือข่ายขนส่งในอาเซียนที่เราเข้าไปวางรากฐานไว้ จะช่วยส่งเสริมให้ SCG Logistics เติบโตขึ้นตามแผน โดยตั้งเป้ายอดขายที่ 10,000 ล้านบาท ภายในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตที่เพิ่มขึ้น 20%”

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานด้านโลจิสติกส์ ของ SCG Logistics มุ่งเน้นการสร้าง Integrated Network หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายขนส่งของลูกค้าทั้งในและนอกเครือซิเมนต์ไทย (SCG) โดยการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าของลูกค้าแต่ละรายให้เชื่อมโยงและต่อเนื่องกันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดจำนวนรถส่งสินค้าเที่ยวเปล่า ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งในระบบโลจิสติกส์โดยรวม ส่งผลให้ต้นทุนของลูกค้าต่ำลง รูปแบบของ Integrated Network มีทั้งการเชื่อมโยงระบบขนส่งสินค้าระหว่างธุรกิจใน SCG เช่น การขนสินค้าจากโรงงานปูนซีเมนต์ไปยังจุดหมาย และรับสินค้าจากโรงงานกระดาษคราฟต์ในเที่ยวกลับ ซึ่งช่วยให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าของทั้ง 2 บริษัทลดลง และยังมีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งแบบครบวงจรระหว่างลูกค้าใน SCG กับลูกค้าภายนอก เช่น การขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมกระดาษ โดยขนสินค้าจากโรงงานผลิตกระดาษและโรงงานผลิตกล่อง ไปจนถึงโรงงานของผู้ใช้กล่องกระดาษในการบรรจุหีบห่อ (Consumer package goods) เช่น กระทิงแดง ดัชท์มิลล์ ฯลฯ ซึ่งสามารถลดจำนวนรถขนส่งเที่ยวเปล่า และลดต้นทุนค่าขนส่งทั้งวงจรการผลิต

สำหรับกลยุทธ์การขยายเครือข่ายการขนส่งในประเทศในอาเซียน SCG Logistics ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับนโยบาย “Go Regional” ของ SCG โดยประเทศที่เข้าไปวางเครือข่าย และเริ่มมีความคืบหน้าแล้ว คือ กัมพูชา และเวียดนาม ในกัมพูชา SCG Logistics ได้พัฒนาเครือข่ายขนส่งเพื่อรองรับการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานกัมปอตซิเมนต์ ในธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG Cement) โดยดูแลทั้งการขนส่งปูนซีเมนต์และถ่านหินที่ใช้ในกระบวนการผลิต บริหารการขนส่งด้วยระบบ Multi Modal ที่เชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางน้ำ ระบบราง และทางถนน รวมทั้งการบริหารจัดการการขนส่งตามความเหมาะสมของพื้นที่ ส่วนในประเทศเวียดนาม SCG Logistics ได้พัฒนาและขยายเครือข่ายการขนส่งเพื่อรองรับการขยายฐานการผลิตของธุรกิจใน SCGg นอกจากนี้ ยังมุ่งขยายฐานลูกค้านอก SCG เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการขนส่งให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูงสุด

“นอกจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแล้ว SCG Logistics ยังได้ปรับกลยุทธ์ด้าน Branding เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ SCG ที่มุ่งเน้นการสื่อสารและบริหารแบรนด์ของทุกธุรกิจภายใต้แบรนด์เดียว คือ SCG โดยเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ซิเมนต์ไทย โลจิสติกส์ จำกัด เป็น บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SCG Logistics และเปลี่ยนโลโก้จาก CTL เป็น SCG Logistics โดยมุ่งหวังว่าการปรับกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างแบรนด์ SCG ที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ และช่วยผลักดันนโยบาย Go Regional ของ SCG ได้อย่างเต็มที่” ขจรเดช กล่าวเพิ่มเติม

โลโก้ SCG Logistics สื่อถึงการเป็นองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับเครือซิเมนต์ไทย (SCG) โดยเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จัดวางอย่างเป็นระเบียบ แสดงถึงความมีแบบแผนในการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ และใช้สีน้ำเงินแสดงถึงความมุ่งมั่นน่าเชื่อถือในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานของ SCG สำหรับวงจรการเคลื่อนที่รูปวงแหวน แสดงถึงความเป็นระบบขั้นตอน พลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง (Value Chain) อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในธุรกิจจัดจำหน่าย เครือซิเมนต์ไทย (SCG Distribution) ดำเนินธุรกิจด้านการกระจายสินค้ารายใหญ่ของประเทศโดยรับคำสั่งจากลูกค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารคลัง สินค้า การขนส่งสินค้าและติดตามด้วยระบบดาวเทียม โดยให้บริการทั้งลูกค้าภายในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) และลูกค้าภายนอก เช่น เบทาโกร บางจาก ดัชช์มิลล์ เชลล์ แอมเวย์ กระทิงแดง น้ำตาลมิตรผล เป็นต้น

 
  ย้อนกลับ