หน้าหลัก > ร่วมงานกับเครือฯ

ร่วมงานกับเอสซีจี

       

SCG Career Camp

Drawing Your Career with SCG Career Camp คือโครงการดี ๆ ที่ SCG จัดขึ้นเพื่อรับสมัครและคัดเลือกน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม 5 ธุรกิจหลักของ SCG

โครงการนี้จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับ SCG มากขึ้น รวมถึงโอกาสทางอาชีพใน SCG นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ตลอดโครงการจะทำให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ดีๆ มากมายที่สามาถนำไปปรับใช้ในอนาคตการทำงาน และยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี อันเป็นประโยชน์ก่อนเริ่มต้นชีวิตการทำงานอีกด้วย

5 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในอนาคตกับ SCG

1. SCG Campus Roadshow สิงหาคม – กันยายน

  เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ (ติดตามตารางการจัด กิจกรรม Roadshow ทาง Web Site SCG) ในงานน้องๆ จะได้พบกับ Activity ต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น

      SCG Presentation : วิสัยทัศน์, ข้อมูลบริษัท, โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ, เงินเดือนและสวัสดิการ
      Registration Zone: ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ SCG Career Camp ซึ่งน้องๆ จะได้รับ TOEIC Voucher เพื่อเป็นส่วนลด 700บาท
      Game Corner: เกมสนุกๆ และลุ้นรับของรางวัลจาก SCG

2. SCG Test สิงหาคม - ตุลาคม

 

สอบข้อเขียนเพื่อวัดศักยภาพของน้องๆ แต่ละคน

     มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด จัดสอบ ณ วันที่ Roadshow (ติดตามจากสื่อประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย) สถานที่ ณ มหาวิทยลัยที่น้องๆ ศึกษา
     มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ จัดสอบในเดือนตุลาคม ที่สำนักงานใหญ่ (บางซื่อ)

3. SCG Career Camp พฤศจิกายน – มีนาคม

  ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ที่ จ.สระบุรี เพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกใหม่ของ SCG กิจกรรมใน SCG Career Camp

     Team Activities : สนุนสนานและได้รับประสบการณ์ดีๆ จากการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบัน
      Business Game & Case Study : ลับสมองประลองปัญญา ฝึกคิดและวิเคราะห์ กับกรณีศึกษาของ SCG
      Career Counseling : น้องๆ จะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆ SCG ในสายงานตรง เพื่อสอบถามข้อมูลได้ทุกด้าน 360 องศา

4. Interview


  การสัมภาษณ์รอบสุดท้ายกับพี่ๆ SCG

5. SCG Career Commencement


  สมาชิกใหม่เริ่มต้นทำงานเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตร่วมกับ SCG

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

    กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย และศึกษาในสาขาที่ตรงกับความต้องการของ SCG
มี GPA. 2.70 ขึ้นไปสำหรับปริญญาตรี และ 3.3 ขึ้นไปสำหรับปริญญาโท
ผ่านการทดสอบ SCG Test
TOEIC Score 550 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการก่อน
Universities for Roadshow สถานที่ตั้ง Booth
วันที่
ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ใต้ตึกพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (career day) 9 สิงหาคม 2555
ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) ใต้ตึก 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 สิงหาคม 2555
ม.อัญสัมชัญ ABAC Plazza ใต้ตึก CL (Career Week) 20-21 สิงหาคม 2555
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใต้ตึก 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 22 สิงหาคม เลื่อน 28 สิงหาคม 2555
ม.ขอนแก่น ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 สิงหาคม 2555
SCG Test (สถานที่จะแจ้งให้ทราบ) 25 สิงหาคม 2555
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โถงตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 สิงหาคม 2555
ม.เชียงใหม่ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ 30 สิงหาคม 2555
ศาลาอ่างแก้ว (Engineering Career Day) 31 สิงหาคม 2555
SCG Test (สถานที่จะแจ้งให้ทราบ) 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555
ม.สงขลานครินทร์ ลานกิจกรรม ตึกสตางค์มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 กันยายน 2555
SCG Test (สถานที่จะแจ้งให้ทราบ) 4 กันยายน 2555
ม.เกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2 คณะวิทยาการจัดการ 6 กันยายน 2555
ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ใต้ตึก SIIT 11 กันยายน 2555
ม.มหิดล (ศาลายา) อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 กันยายน 2555
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใต้ตึก 81 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 กันยายน 2555
พระจอมเกล้าธนบุรี ลานใต้ตึกอาคารเรียนรวม 4 19 กันยายน 2555
พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง โถงชั้น 1 ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 กันยายน 2555