ข่าวล่าสุด

เอสซีจีแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สาม และ 9 เดือนของปี 2558 ผลักดันสินค้า HVA ต่อเนื่อง

รายงานประจำปี 2557

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนอาเซียน
PDF Format 6.5 MB

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557

เอสซีจี
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของคนอาเซียน
ZIP File 11.3 MB

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจี

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ
SCG ในเรื่อง บรรษัทภิบาล